Reference

Telefónica Czech Republic, a. s.

Partnerem společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., v oblasti výstavby a servisu bezdrátové sítě jsme již od roku 1996. Pro největšího českého operátora zajišťujeme na tomto poli komplexní služby, a to na klíč. Stavíme všechny druhy základnových stanic od malých repeaterů až po ocelové nebo betonové věže. Dodali jsme desítky technologických kontejnerů a mobilních základnových stanic. Prováděli jsme montáže systémů NMT, GSM, DCS, CDMA, UMTS, novou technologii LTE, mikrovlnné spoje i optické kabely. To vše v technologiích výrobců Nokia, Ericsson, Huawei, NSN, Nortel ad. Když se v roce 2012 Telefónica rozhodla snížit počet svých dodavatelů, stali jsme se pro ni jedinou společností pro poskytování služeb spojených s výstavbou a rekonfigurací bezdrátové komunikační sítě na území České republiky.

man_tower

 

Vodafone Czech Republic a. s.

Jsme dodavatelem výstavby sítě operátora Vodafone v České republice již od počátku jeho fungování v roce 1999. V roce 2004 jsme se stali jeho dodavatelem přímým. Zajišťujeme pro Vodafone kompletní servis od vyhledání vhodného místa pro výstavbu základnové stanice až po její oživení a integraci do sítě. V minulosti jsme pro Vodafone realizovali stavbu základnových stanic všech druhů, které na trhu existují. Prováděli jsme a stále provádíme montáže systémů GSM, DCS, UMTS a připojení základnových stanic mikrovlnných technologií. V roce 2013 jsme uspěli v tendru vypsaném Vodafonem a stali jsme se pro něj jedním ze čtyř dodavatelů.vodafone

Telefónica Slovakia, spol s r. o.

Díky dlouhodobé úspěšné spolupráci se společností Telefónica Czech Republic, a. s., jsme se stali v roce 2006 také dodavatelem její dceřiné společnosti Telefónica Slovakia, spol. s r. o. Stejně jako v České republice jsme i na Slovensku postavili a rekonfigurovali desítky základnových stanic v systémech GSM od NSN a mikrovlnných pojítek od NEC.telefonica

 

T-Mobile Czech Republic a. s.

Naše zkušenosti v oblasti výstavby základnových stanic pro mobilní operátory na území České republiky nám pomohly navázat spolupráci s operátorem T-Mobile Czech Republic a. s. V roce 2012 byl ARBOR vybrán pro audit v již provozované síti T-Mobilu, přičemž vytipované lokality měly různý rozsah a velikost. Výsledky auditu umožnily zvýšit efektivnost výstavby sítě.tmobile

GTS Czech s. r. o.

Společnost GTS CZECH s. r. o. patří k našim dlouholetým zákazníkům. Zajišťujeme pro ni komplexní služby spojené s výstavbou síťové infrastruktury, zejména pak výstavbu síťových uzlů a lokalit na klíč již od roku 2005. Naše práce zahrnuje především vytipování potenciálních kandidátů, předprojektové studie, finální projektovou a realizační dokumentaci, získání potřebných souhlasů a oprávnění až po samotnou realizaci osazení technologiía následnou integraci do sítě.GTS

Mobilkom a. s.

Řešení vytvořené na míru jsme připravili pro společnost Mobilkom při výstavbě sítě Ufon, která začala v roce 2008. Do sítě jsme dodali klasické základnové stanice, technologické kontejnery a mobilní základnové stanice.mobilkom

Planet A, a. s.

V roce 2011 jsme uspěli v tendru společnosti Planet A, a. s., na dodavatele části optické sítě v Praze – Jižním Městě. Pro tento projekt zajišťujeme širokou škálu služeb počínaje inženýrskou a akviziční činností přes zajištění potřebných povolení až po vlastní realizaci, jež zahrnuje vše od výkopových prací po instalaci optických kabelů či výstavbu zemních tras pro propojení objektů. V rámci dodávky prací provádíme i rozvod optických chrániček zakončených v optických rozvaděčích.planeta

Výstavba a relokace klíčového síťového Plzni na uzlu na ul. E. Beneše

2007, GTS CZECH s.r.o.

Společnost ARBOR spol. s r.o. dlouhodobě poskytuje komplexní služby spojené s výstavbou síťové infrastruktury společnosti GTS CZECH s.r.o.. Mezi klíčové činnosti patří zejména výstavba síťových uzlů a lokalit na klíč. Toto zahrnuje zejména vytipování potenciálních kandidátů, předprojektové studie, finální projektovou a realizační dokumentaci, získání potřebných souhlasů a oprávnění až po samotnou realizaci, integraci a následné osazení technologií.

V tomto konkrétním případě je fotografie výstavby a relokace klíčového síťového uzlu v Plzni na ul. E. Beneše. Projekt byl realizován v roce 2007 na základě požadavku zbourání původní lokality na nejvyšším ochozu teplárenského komína. Ve velmi krátkém čase bylo třeba najít odpovídající náhradní umístění lokality a postavit odpovídající technologické zázemí. Na toto se následně relokovalo více než 30 PtP a PtMP linků. To vše v délce trvání kratší než 3 měsíce.

gts1

Dle uzavřených smluv byla spoluprace na projektech pro společnosti KAPSCH TELECOM spol. s r.o., STAR 21 Networks a.s., České Radiokomunikace a.s., od roku 2004 do 2007. Od roku 1999 – 2003 byly realizovány projekty pro společnosti  ERICSSON spol. s r.o., SIEMENS s.r.o.,TES Wireless s.r.o.