Profil společnosti

ARBOR, spol. s r.o. je  česká firma s více než dvacetiletou tradicí a týmem zkušených profesionálů. Vznikl v roce 1992 v Kutné Hoře a za dobu své existence se vypracoval z lokálně působící společnosti v jednoho z předních hráčů na poli fixních a mobilních telekomunikačních sítí. Společnost působí prakticky ve všech regionech české republiky, na Slovensku a v současnosti už rozšířila své působení i dále do Evropské unie. Úspěchů Arbor dosáhl hlavně díky důrazu na kvalitu služeb a inovativnímu přístupu. Společnosti se během jejího působení podařilo získat vysokou úroveň certifikace jak po stránce procesní, tak i po stránce produktové a technologické.

ARBOR svým zákazníkům nabízí dodávky produktů a služeb na klíč (full turn-key projects). Klientům poskytuje komplexní servis od projektového managementu, studií realizovatelnosti přes projektovou a inženýrskou činnost, výrobu produktů, výstavbu, montáž a servis až po údržbu a revizní činnost. ARBOR preferuje partnerskou obchodní spolupráci a se svými klienty i subdodavateli se snaží budovat dlouhodobé obchodní vztahy. Jeho strategií je za všech okolností dodržovat co nejvyšší standard nabízených služeb a být spolehlivým partnerem.

Klienti ARBORu se etablují z řad mobilních i fixních telekomunikačních operátorů, předních výrobců telekomunikačních technologií a systémových integrátorů . Mezi významné klienty společnosti patří v České republice CETIN, O2 ( Telefónica Czech Republic ), Vodafone Czech Republic, Huawei a další. Na Slovensku pak BENESTRA, SWAN, Slovanet a O2 Slovakia. V současné době se rozvíjí spolupráce s firmami T-Mobile Czech Republic, Planet A, CE Colo a mnoha dalšími.

ARBORu se již podařilo dosáhnout nastavení finanční a ekonomické stability a prošel procesem určování strategických záměrů v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. A do budoucna má v plánu pokračovat v realizování vytyčených cílů . I nadále hodlá upevňovat a rozvíjet svoji pozici významného dodavatele pro mobilní a fixní telekomunikační operátory v Česku i na Slovensku. Chce také stále působit jako přímý dodavatel služeb a produktů pro koncové zákazníky. Pro stálé i nové klienty si přeje být spolehlivým a zároveň flexibilním partnerem, který se nebojí inovací a dokáže se přizpůsobit rostoucím nárokům na trhu telekomunikačních služeb.