Operační Program Podnikání a Inovace

Společnost ARBOR, spol. s r.o., něm. ARBOR GmbH se rozhodla investovat prostředky v projektu podporovaném ze zdrojů EU v programu Operační Program Podnikání a Inovace.

oppi eu-funds

V projektu se soustředíme na marketingovou inovaci, jejíž hlavním cílem bude podstatná změna metod prodeje a distribuce služeb naší společnosti a to včetně tvorby a implementace nových distribučních kanálů prodeje a zvýšení kompetencí zaměstnanců v kritických oblastech výkonnosti.

Věříme, že tento projekt přinese prospěch naším zákazníkům a v neposlední řadě i naší společnosti.